,

Contact

Het project Nieuwe Natuurkunde is eind 2010 afgesloten. Informatie over het ontwikkelde materiaal wordt gegeven door de NNV, mail nnv@nieuwenatuurkunde.nl.

Informatie over de invoering van het programma, evenals die van de andere bètavakken, is te vinden op www.betanova.nl.

Over NiNa

Over de commissie, haar opdracht en het project (2005-2010)

Examenprogramma's

Examenprogramma's havo en vwo, gepubliceerd in de Staatscourant. Conceptversies ervan zijn getest in de pilot.

Documentatie

Verschillende soorten documentatie kunt u hier downloaden