Welke wereldregio’s gebruiken meer energie?

Deze grafiek laat zien hoeveel meer energierijke landen verbruiken dan opkomende landen. China heeft sinds 2009 wereldwijd meer energie verbruikt dan enig ander land (inclusief de Verenigde Staten). Waar komt de olie op aarde vandaan? De olie van de wereld wordt geproduceerd door slechts elf landen (in volgorde van productie zijn dit: Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, […]

De beste vorm van energie is elektriciteit, toch?

Olie, gas en steenkool zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen die enorm hebben bijgedragen aan de economische vooruitgang van de mensheid. Terwijl olie een aanzienlijke uitbreiding van de persoonlijke mobiliteit mogelijk maakte na de ontwikkeling van de verbrandingsmotor, voedde steenkool de industriële revolutie in de 18e en 19e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw […]

Energie opwekken en gebruiken

Waar komt energie vandaan? Welnu, de warmte-energie in de hete kop koffie die je op je bureau hebt, kwam oorspronkelijk uit het hete water waarmee je het zette. De waterkoker die u op het fornuis zette of op het stopcontact aansluit, zorgde voor de warmte voor het water. Hoe zit het met de bron van […]

De wetenschap van energie

Energie wordt beschreven als het “vermogen om werk te doen” of het “vermogen om een ​​kracht uit te oefenen die ervoor zorgt dat een object beweegt”. Ondanks deze verwarrende terminologie is de betekenis eenvoudig: energie is de kracht die ervoor zorgt dat objecten bewegen. Potentiële en kinetische energie zijn de twee vormen van energie. Potentiële […]

Wat is de natuurkundige definitie van werk?

Arbeid is een kracht die ervoor zorgt dat een object beweegt (of vertaalt) in de natuurkunde. Arbeid is het puntproduct van de kracht die op een voorwerp inwerkt en de verplaatsing die door die kracht wordt veroorzaakt in het geval van een constante kracht. Hoewel zowel kracht als verplaatsing vectorgrootheden zijn, heeft het werk geen […]

6 fundamentele natuurkundige concepten om u te helpen ons universum te begrijpen

De wetenschap van de natuurkunde meet de werkelijkheid en beïnvloedt onder meer biofysica, astronomie en scheikunde. De natuurkunde categoriseert alle interacties tussen materie en energie en probeert de meest fundamentele problemen in het universum op te lossen. Filosofen en wetenschappers gebruiken de natuurkunde al minstens 2000 jaar om de wereld te interpreteren, van Aristoteles tot […]