Plaats

Treubstraat 178 7604 TK Almelo

Bel ons

+31 06-89077792

Volg ons :

De beste vorm van energie is elektriciteit, toch?

Olie, gas en steenkool zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen die enorm hebben bijgedragen aan de economische vooruitgang van de mensheid. Terwijl olie een aanzienlijke uitbreiding van de persoonlijke mobiliteit mogelijk maakte na de ontwikkeling van de verbrandingsmotor, voedde steenkool de industriële revolutie in de 18e en 19e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is aardgas, een aanzienlijk schonere en effectievere brandstof, steeds belangrijker geworden als energiebron. Elk van deze brandstoffen heeft echter nadelen. Steenkool is onrein en ondoeltreffend. Olie is schaars in regio’s zoals het Midden-Oosten, en de stijgende wereldwijde vraag ernaar is een belangrijke oorzaak van spanningen en oorlogen. Gas kan dodelijk zijn wanneer het lekt of ontsnapt, ondanks hoe gemakkelijk het van de ene plaats naar de andere kan worden verplaatst. Steenkool, gas, olie en andere brandstoffen kunnen worden omgezet in elektriciteit om hun aanpassingsvermogen en bruikbaarheid te vergroten.

Elektriciteit

Elektriciteit is een vorm van energie die vaak wordt geproduceerd door verbranding van brandstoffen in elektriciteitscentrales. Volgens de Amerikaanse EIA produceren de verbranding van gas (40 procent), steenkool (19,3 procent) en olie iets meer dan 60 procent van het elektriciteitsverbruik in het land (0,4 procent). Brandstof wordt verbrand in een grote oven in een elektriciteitscentrale om de daarin aanwezige warmte-energie vrij te maken. Door de hitte te gebruiken om water te koken en stoom te creëren, wordt een turbine – een draaiend apparaat zoals een propeller – gedraaid. De generator of elektriciteitsmaker waarmee de turbine is verbonden, draait terwijl hij stroom produceert.

Elektriciteit heeft veel toepassingen, wat fantastisch is. Elektriciteit kan worden geproduceerd met bijna elke brandstof. Het is eenvoudig om elektriciteit van de ene naar de andere locatie te transporteren via kabels, zowel bovengronds als ondergronds, als deze eenmaal is opgewekt in een elektriciteitscentrale. Een grote verscheidenheid aan apparaten in huizen, werkplekken en kantoren zetten elektriciteit om in verschillende soorten energie. Als je een elektrisch fornuis of broodrooster gebruikt, zet het de elektriciteit van de energiecentrale weer om in warmte-energie voor het bereiden van maaltijden. De lampen van je huis zetten elektrische energie om in lichtenergie (en, tenzij je energiezuinige lampen gebruikt, behoorlijk wat warmte). Terwijl je smartphone (mobiele telefoon) het gebruikt om radiogolven te creëren, zet je stereo- of mp3-speler elektriciteit weer om in licht.

toekomst van energie

Volgens de Amerikaanse EIA zal tussen 2020 en 2050 het energieverbruik in de wereld naar verwachting met 50% (d.w.z. twee keer zoveel) toenemen. Fossiele brandstoffen zijn goed voor ongeveer 83 procent van de energie die we tegenwoordig op aarde verbruiken, [1] maar deze situatie kan niet lang meer duren. Fossiele brandstoffen zullen uiteindelijk opraken, en zelfs als ze dat doen, kunnen ze ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde uit de hand loopt.

Gelukkig hebben we opties omdat elektriciteit een groot deel van de stroom die we gebruiken voor zijn rekening neemt. Zo kunnen zonnepanelen of windenergie gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Vuilnisbakken kunnen worden verbrand om warmte te leveren die een elektriciteitscentrale van stroom voorziet (hoewel met het risico luchtvervuiling te veroorzaken). We zijn in staat zogenaamde “energiegewassen” (biomassa) te verbouwen ter vervanging van fossiele brandstoffen in onze energiecentrales. En we kunnen geothermische energie gebruiken, de enorme opslag van warmte die in de aarde is opgesloten. Samen worden deze energiebronnen hernieuwbare energie genoemd omdat ze nooit opraken (tenminste zolang de zon schijnt).

Categorie :

Deel dit :